Xửng hấp tre BE716D128

+ Kích thước: 4.5″”

Danh mục: