Xửng hấp tre BE716D127

+ Kích thước: 5″”(18CM), 7″”(26CM)

+ Chất liệu: Tre

Danh mục: