Xúc đá inox QB95D23

+ Kích thước:

    • 1#150Z ( 19 x 12cm)
    • 2#120Z ( 17 x 10,5cm)
    • 3#90Z (15 x 9,7cm)
    • 4#60Z (13,5 x 8,5 cm)
    • 5# 30Z (12 x 7 cm)

+ Chất liệu: Inox cao cấp

Danh mục: