Xẻng xúc bánh kiểu nhật số 1 BA810D17-5          

    Xẻng xúc bánh kiểu nhật số 1 BA810D17-5          

    + Kích thước: 275x120mm

    + Chất liệu:

    Mã: BA810D17-5