Xẻng xúc bánh kiểu nhật BA810D17-5

+ Kích thước: 275x120mm

+ Chất liệu: