Xẻng bánh BA810D17-7   

    Xẻng bánh BA810D17-7   

    + Kích thước: 63x145mm

    + Chất liệu:

    Mã: BA810D17-7