Xẻng bánh BA810D17-6       

+ Kích thước: 380x70mm

+ Chất liệu: