Xe phục vụ rượu PTC*52

    Xe phục vụ rượu PTC*52

    + Kích thước: (L)940x(W)660x(H)900mm

    + Chất liệu: Gỗ

    Mã: PTC*52