xxx.xxx.xxx

Xe đẩy hành lý khách sạn TS11X04-V

    Xe đẩy hành lý khách sạn TS11X04-V

    + Kích thước: (L)1100x(W)650x(H)1800mm

    + Chất liệu: inox trắng 304

    Mã: TS11X04-V