Vĩ nướng hình tròn BE716D12         

+ Kích thước: Ø20CM, Ø22CM, Ø24CM, Ø26CM, Ø28CM, Ø30CM

Danh mục: