Van Một Chiều BE-NM-HTK05

Thông số kỹ thuật

– Vật liệu bằng Tôn trãng kẽm

– Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp

– KT: Theo kích thước của đường ống dẫn khói