Vá xào lỗ inox cán gỗ BE716D66

+ Dày 1.0

+ Kích thước: 24CM, 26CM, 28CM, 30CM

Danh mục: