Vá xào cán inox BE716D65

+ Kích thước:

    • 46×12.5cm
    • 51.5×13.6cm
    • 53.2×14.5cm
Danh mục: