Vá múc nước lèo BE716D52

+ Kích thước:

  • 5x26cm
  • 6×27.5cm
  • 7×27.5cm
  • 8.2x34cm
  • 9.1x36cm
  • 10x42cm
  • 11.7x45cm
  • 12.8x46cm
  • 13.2x46cm
  • 14.9x50cm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: