TỦ MÁT SANAKY 2 CÁNH TRÊN DƯỚI TB-VH-WL

Đóng tuyết: Không

Chất liệu dàn lạnh: Đồng

Công nghệ tiết kiệm điện: Thường

Nhiệt độ: 0°C ~ 10°C

Nguồn điện: 220V/50Hz

Công suất: 177 (W)

  • Kích thước tủ & Dung tích & Trọng lượng:
  • 535 x 540 x 1605 (mm) – 170 lít – 52kg
  • 535 x 540 x 1775 (mm) – 200 lít – 58kg
  • 575 x 610 x 1745 (mm) – 240 lít – 61kg
  • 615 x 610 x 1830 (mm) – 290 lít – 64kg
  • 615 x 610 x 2025 (mm) – 340 lít – 72 kg

Môi chất lạnh  R600a