Thùng rác trang trí nắp lật TS14T10

+ Kích thước & Dung tích:

    • 250x610mm – 20L
    • 300x620mm – 30L
    • 380x730mm – 40L
    • 480x830mm – 50L

+ Chất liệu: Inox cao cấp