Thùng rác nắp lật PN43T14

    Thùng rác nắp lật PN43T14

    + Kích thước: 119x165mm

    + Chất liệu:

    Mã: PN43T14