Thùng rác hình con voi TR-TVOI

-KT: 600 x 1100mm ±20mm

-Có sọt đưng rác bên trong

-Nhựa Composite