Thùng rác hình con gấu TR-TGAU

-KT:550×1100 mm ±20mm

-Có giỏ đựng rác bên trong bằng nhựa

-Chất Liêu: Composite