Thùng rác hình chuột mickey TR-TCHUÔT

-KT:500×1.100 mm ±20mm

-Có giỏ đựng rác bên trong bằng nhựa

-Chất Liêu: Nhựa Composite