Thùng rác hình chim cánh cụt TR-TCHIM

-KT: (C*R) 1050mm x 480mm ±20mm

-Bằng nhựa composite

-Có sọt đưng rác bên trong