Thùng rác hình cá chép TR-TCACHEP

-KT: (C*R) 1.100 x 600mm ±20mm

-Bằng nhựa composite

-Có sọt đưng rác bên trong