Thùng rác hai lớp hình thoi PN43T11

    Thùng rác hai lớp hình thoi PN43T11

    + Kích thước: (L)260x(W)190x(H)270mm

    + Chất liệu:

    Mã: PN43T11