Thùng rác 1 lớp PN43T13

    Thùng rác 1 lớp PN43T13

    + Kích thước: 160x170mm

    + Chất liệu:

    Mã: PN43T13