Thùng phân loại rác bảo vệ môi trường TS032

+ Kích thước: 690*490*980mm

+ Chất liệu: sắt sơn dày 0.8-10mm & nhưa pima chống thấm 10 mm