xxx.xxx.xxx

Thùng đựng rác công cộng TS15T03

    Thùng đựng rác công cộng TS15T03
    + Kích thước: (L)350x(W)350x(H)800mm
    + Chất liệu: sắt sơn

    Mã: TS15T03