Thùng dù TS13205

+ Kích thước: (L)360x(W)280x(H)660 mm

+ Chất liệu:

Danh mục: