Thùng đá 2 lớp PT212D07

    Thùng đá 2 lớp PT212D07

    + Kích thước: 1L

    + Chất liệu: inox 201

    Mã: PT212D07