Thùng đá 2 lớp + gắp 13K10004 PT212D06

    Thùng đá 2 lớp + gắp 13K10004 PT212D06

    + Kích thước: 1 lít

    + Chất liệu: inox

    Mã: PT212D06