Thớt Gỗ BE-THOT

+ Tấm thớt gỗ:

    • Ø400mm, dày 100 mm
    • Ø440mm, dày 100 mm
    • Ø480mm, dày 100 mm
Danh mục: