Thố trộn inox BE716D08

+ Kích thước: Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 cm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: