Thố trộn cơm 041007023

+ Kích thước: 22, 20, 10, 12, 14, 16, 18cm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: