THỐ ĐẤT CHỊU NHIỆT BF006     

+ Kích thước & Dung tích:

    • 16cm – 0.5L
    • 18cm – 1L
    • 22.5cm – 2.5L
    • 24.5cm – 3.5L

+ Chất liệu: inox

Danh mục: