Thau Inox

– Kích thước: 30cm, 40cm, 50cm, 60cm

– Chất liệu: inox

Danh mục: