Thảm sân khấu PT21TSK

+ Kích Thước: yêu cầu

+ Chất liệu: Vải

+ Màu sắc: đủ loại