Sạn xào inox 304 cán gỗ BE716D67

+ Dày 1.5

+ Kích thước:

    • 13.5x53cm
    • 12×46,5cm
    • 11x44cm
    • 9,7x39cm
Danh mục: