RÈM PHỦ CHÂN BỤC SÂN KHẤU PT21B05

+ Kích thước: yêu cầu

+ Chất liệu: vải Thun

+ Màu sắc: Tùy chọn