Rây Bột 050215013

+ Kích thước:

    • 160 x 11.5mm
    • 160 x 16.5mm

+ Chất liệu: nhựa

Danh mục: