Rack ly đựng 49 ngăn PT27R03-49

    Rack ly đựng 49 ngăn PT27R03-49

    + Kích thước: (L)500x(W)500x(H)100mm

    + Chất liệu: nhựa

    Mã: PT27R03-49