Rack đựng dĩa 25 chông 1 mặt hở PT27R04-25H

    Rack đựng dĩa 25 chông 1 mặt hở PT27R04-25H

    + Kích thước: (L)500x(W)500x(H)100mm

    + Chất liệu: nhựa

    Mã: PT27R04-25H