Phểu rót súp BE716D56

+ Kích thước: φ180×(H)130mm

Danh mục: