NỒI LẨU NÓN + NẮP BFNLN

+ Kích Thước: 20cm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: