Nồi Lẫu 2 Ngăn BFNL2

+ Kích Thước:

    • 30 x 10.5cm
    • 28 x 10.5cm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: