Nồi Hâm Soup Buffet Tròn Nắp Mở 180 Độ BF-NMBF51383