xxx.xxx.xxx

NỒI HÂM BUFFET TRÒN NẮP KÍNH

    NỒI HÂM BUFFET TRÒN NẮP KÍNH 
    + Kích thước: (L)455*530*330mm
    + Dung Tích: 9L
    + Chất liệu: inox

    Mã: BF-NMH938