Nhiệt kế BE716D26

+ Nhiệt độ: -40℃~+200℃

Danh mục: