Nắp Xửng Hấp Tre Vành inox 041007166

+ Kích thước:

    • 14.5 cm
    • 18 cm
    • 22 cm
    • 26 cm

+ Chất liệu: nhựa tre

Danh mục: