Nắp pc tròn đậy thực phẩm PT28N07

    Nắp pc tròn đậy thực phẩm PT28N07

    + Kích thước: 40mm

    + Chất liệu: nhựa

    Mã: PT28N07