Nắp đậy thực phẩm nhựa hình thoi PT28N01-8

  Nắp đậy thực phẩm nhựa hình thoi PT28N01-8

  + Kích thước: 208x156x66mm (8 inch)

  + Kích thước: 260x195x66mm

  + Kích thước: 282x214x66mm (11 inch)

  + Kích thước: 313x238x66mm (12 inch)

  + Kích thước: 365x276x70mm (14 inch)

  + Chất liệu: nhựa

  Mã: T28N01-8