Nắp đậy đĩa nhựa tròn có núm PT28N03

  Nắp đậy đĩa nhựa tròn có núm PT28N03

  + Kích thước: 35mm

  + Kích thước: 30mm

  + Kích thước: 25mm

  + Kích thước: 20mm

  + Chất liệu: nhựa

  Mã: PT28N03